• Aloxxi - Chroma

  Chroma 6N - Aloxxi's Favorite

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7NN Star-Crossed Lovers

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7A - Tartufo Temptation

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5N - Arrividerci Roots!

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7N - Georgio's Folly

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5NN - Gondola With The Wind

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5XR - Veni-Vedi-Vici

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 8NN - The Last Risotto

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 4N - Espresso Yourself

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 6NN - When in Rome

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 8NA - Mona Lisa's Smile

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7NT - Fortuna at the Forum

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 3N - A brunette for Casanova

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7NA - Galileo's Glaze

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 1A - Cruising the Adriatic

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 4XR - Treasure of Trieste

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5V - Cacciatore me if you can

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7B - Buon Giornio Genoa

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 4NN - My Caramella

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5A - Full of Bologna

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 8AA - Notte or Nice

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma K - Penne for your Thoughts

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 6A - Seduction on the Grand Canal

 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 4RM - Valentino's Delight

 • Promo Code: FLASH15