• Aloxxi - Chroma

  Chroma 6N - Aloxxi's Favorite

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 8N - Mezzaluna

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 6NN - When in Rome

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 4N - Espresso Yourself

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7NN Star-Crossed Lovers

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5N - Arrividerci Roots!

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 3N - A brunette for Casanova

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 1N - Intrigue on the spanish steps

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7N - Georgio's Folly

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 8NN - The Last Risotto

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 1A - Cruising the Adriatic

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 9A - Women are from Venice

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 6A - Seduction on the Grand Canal

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 11B - Sparkling Prosecco

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 9N - Roman Goddess

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 9P - Taste of Torino

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 4NN - My Caramella

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7A - Tartufo Temptation

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5NN - Gondola With The Wind

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5BrG - Hazelnut Strut

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5NT - Cioccolato Gelato

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 10N - Blonde Bambino

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma B - One in a Blue Luna

  $15.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7G - Ciao Bella

  $15.99